فروش پراید صندوق دار در اصفهان مدل 1386

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 9,700,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
9,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
7,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
7,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
14,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
156,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
16,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir