فروش پراید صندوق دار در اصفهان مدل 1386

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 9,700,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
10,950,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
6,880,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1388

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
288,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
8,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir