فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1393

کارکرد : 91,000 کیلومتر قیمت : 37,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1390

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
182,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1389

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
38,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

هرمزگان - 2 سال پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
40,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir