فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1393

کارکرد : 91,000 کیلومتر قیمت : 37,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
94,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir