فروش لیفان X60 دنده ای در قزوین مدل 1393

کارکرد : 10,000 کیلومتر قیمت : 49,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

خراسان جنوبی - 4 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
47,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
45,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

لیفان، X60 دنده ای، 1393

فارس - 10 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir