فروش لیفان X60 دنده ای در قزوین مدل 1393

کارکرد : 10,000 کیلومتر قیمت : 49,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
42,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

خراسان جنوبی - 8 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
47,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

مازندران - 11 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
49,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
15,500 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
78,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir