فروش لیفان X60 دنده ای در قزوین مدل 1393

کارکرد : 10,000 کیلومتر قیمت : 49,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
607,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1395

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
40,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
71,235 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir