فروش لیفان X60 دنده ای در قزوین مدل 1393

کارکرد : 10,000 کیلومتر قیمت : 49,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1392

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
42,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1393

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
45,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

لیفان، X60 دنده ای، 1393

فارس - 12 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1396

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1394

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

لیفان، X60 دنده ای، 1393

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
44,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

لیفان، X60 دنده ای، 1395

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
607,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

لیفان، X60 دنده ای، 1394

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
39 کیلومتر
قیمت
46,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir