فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1386

کارکرد : 175,200 کیلومتر قیمت : 42,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
212,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
84,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
274,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
41,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
1,385 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir