فروش سیتروئن زانتیا در تهران مدل 1386

کارکرد : 175,200 کیلومتر قیمت : 42,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
410,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
222,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir