فروش پراید صندوق دار در اصفهان مدل 1387

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

یزد - 12 ماه پیش

کارکرد
377,000 کیلومتر
قیمت
7,400,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1383

البرز - 11 ماه پیش

کارکرد
174,041 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
11,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1378

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
11,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir