فروش سیتروئن زانتیا در البرز مدل 1385

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 31,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
35,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

قزوین - 1 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
44,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1389

گیلان - 10 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
600,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir