فروش سیتروئن زانتیا در البرز مدل 1385

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 31,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1387

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

خراسان رضوی - 10 ماه پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
45,100,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1388

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1381

مازندران - 3 ماه پیش

کارکرد
402,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

زنجان - 9 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
35,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1388

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir