فروش سیتروئن زانتیا در البرز مدل 1385

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 31,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
274,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
38,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

مرکزی - 3 هفته پیش

کارکرد
177 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
19,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

کرمانشاه - 6 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir