فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
288,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
246,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
378,000,000
منبع آگهی
otex.ir