فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

بوشهر - 1 سال پیش

کارکرد
27,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
409,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
173,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
61,520 کیلومتر
قیمت
369,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir