فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
415,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
145,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir