فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1390

کارکرد : حواله قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
59,000 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2009

گیلان - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

گلستان - 4 ماه پیش

کارکرد
111,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

قم - 7 ماه پیش

کارکرد
141,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir