فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1390

کارکرد : حواله قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2009

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
304,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2009

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
256,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir