فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
55,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
48,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

آذربایجان شرقی - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir