فروش سیتروئن زانتیا در گلستان مدل 1384

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : 23,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
263,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
196,000 کیلومتر
قیمت
32,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1386

خراسان جنوبی - 1 سال پیش

کارکرد
209,000 کیلومتر
قیمت
24,400,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
183,000 کیلومتر
قیمت
21,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1389

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
39,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir