فروش سیتروئن زانتیا در گلستان مدل 1384

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : 23,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
225,000 کیلومتر
قیمت
27,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

همدان - 7 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1382

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
36,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

چهارمحال و بختیاری - 9 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com