فروش سیتروئن زانتیا در گلستان مدل 1384

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : 23,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

مازندران - 7 ماه پیش

کارکرد
194,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
470,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1386

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
480,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir