فروش سمند LX در تهران مدل 1392

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 27,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

البرز - 4 ماه پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
61,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سمند، LX، 1395

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

سمند، LX، 1396

بوشهر - 4 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
96,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir