فروش سمند LX در تهران مدل 1392

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : 27,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1392

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1386

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
206,000 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
35,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,200 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
31,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
225,000 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir