فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1382

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
8,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
475,700 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
253,000 کیلومتر
قیمت
16,600,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
12,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1390

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
13,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir