فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1382

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

آذربایجان شرقی - 10 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
6,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
6,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1377

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
6,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
196,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir