فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1382

کارکرد : 25,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
12,345 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

گیلان - 7 ماه پیش

کارکرد
228,000 کیلومتر
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
11,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

سمنان - 4 ماه پیش

کارکرد
292,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1378

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
121,000 کیلومتر
قیمت
13,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
otex.ir