فروش سمند LX EF7 در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 35,950,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1388

خراسان رضوی - 4 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1390

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
61,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1393

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
24,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1395

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
36,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir