فروش نیسان پاترول دو در در زنجان مدل 1377

کارکرد : 178,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1376

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1376

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1367

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
400 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
254,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1374

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1371

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
22,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1376

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
60,800 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir