فروش دوو ماتیز در یزد مدل 1381

کارکرد : 95,000 کیلومتر قیمت : 12,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

دوو، ماتیز، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دوو، ماتیز، 1381

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دوو، ماتیز، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

دوو، ماتیز، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
233,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

دوو، ماتیز، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
242,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دوو، ماتیز، 1379

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
8,150,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

دوو، ماتیز، 1383

خوزستان - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

دوو، ماتیز، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
148,000 کیلومتر
قیمت
7,800,000
منبع آگهی
otex.ir