فروش دوو ماتیز در یزد مدل 1381

کارکرد : 95,000 کیلومتر قیمت : 12,000,000 منبع آگهی : otex.ir
ایران پلاک

دوو، ماتیز، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
233,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

دوو، ماتیز، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دوو، ماتیز، 1379

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
290,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دوو، ماتیز، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دوو، ماتیز، 1380

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دوو، ماتیز، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
164,000 کیلومتر
قیمت
8,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دوو، ماتیز، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
9,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دوو، ماتیز، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir