فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : حواله قیمت : 215,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

فارس - 2 هفته پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
60 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
146,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

کرمانشاه - 4 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir