فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : حواله قیمت : 215,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
215,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

کرمانشاه - 1 هفته پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
192,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
234,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com