فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : حواله قیمت : 215,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
213,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
1,100 کیلومتر
قیمت
256,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
385,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
2,147,483,647
منبع آگهی
iranpelak.com