فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : حواله قیمت : 215,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
58,500 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
182,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
364,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir