فروش ب ام و 328i در تهران مدل 2013

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 360,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2015

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
500,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
368,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
87,600 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
355,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir