فروش ب ام و 328i در تهران مدل 2013

کارکرد : 120,000 کیلومتر قیمت : 360,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
720,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
640,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2014

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
550,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
680,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 328i، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir