فروش نیسان پاترول دو در در تهران مدل 1376

کارکرد : 400,000 کیلومتر قیمت : 28,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1378

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1376

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1375

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1367

فارس - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1371

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

اردبیل - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir