فروش نیسان پاترول دو در در تهران مدل 1376

کارکرد : 400,000 کیلومتر قیمت : 28,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1378

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
111,111 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

کردستان - 9 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1374

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
450,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1375

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
297,866 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، پاترول دو در، 1377

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، پاترول دو در، 1374

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir