فروش پراید 131SE در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 20,500,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
24,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
20,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir