فروش پراید 131SE در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 20,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
21,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

البرز - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
29,900,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

پراید، 131SE، 1396

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1397

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,500 کیلومتر
قیمت
20,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
16,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir