فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2013

کارکرد : 160,000 کیلومتر قیمت : 340,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

گیلان - 3 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
207,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
274,000,000
منبع آگهی
otex.ir