فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2013

کارکرد : 160,000 کیلومتر قیمت : 340,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2014

گیلان - 4 هفته پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
107,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
2,050,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2011

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
155,000,000
منبع آگهی
otex.ir