فروش هیوندای جنسیس در تهران مدل 2013

کارکرد : 160,000 کیلومتر قیمت : 340,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2010

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
420,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2013

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
236,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2011

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

هیوندای، جنسیس، 2013

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، جنسیس، 2012

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir