فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 218,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

فارس - 11 ماه پیش

کارکرد
58,500 کیلومتر
قیمت
295,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
347,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 11 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

خراسان رضوی - 3 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir