فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1387

کارکرد : 160,000 کیلومتر قیمت : 12,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
229,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
21,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

لرستان - 7 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
otex.ir