فروش نیسان تی ینا در اصفهان مدل 1392

کارکرد : 88,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

قم - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
128,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

آذربایجان شرقی - 10 ماه پیش

کارکرد
77,000 کیلومتر
قیمت
232,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
244,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
307,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
105,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir