فروش نیسان تی ینا در اصفهان مدل 1392

کارکرد : 88,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
304,000,000
منبع آگهی
otex.ir