فروش ب ام و 530xi در یزد مدل 2009

کارکرد : 195,000 کیلومتر قیمت : 230,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530xi، 2009

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530xi، 2009

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530xi، 2007

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530xi، 2007

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530xi، 2009

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530xi، 2009

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

ب ام و، 530xi، 2007

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
198,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir