فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2014

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 210,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
91,000 کیلومتر
قیمت
136,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
166,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
368,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
308,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir