فروش مزدا 3 جدید صندوق دار در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 173,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
131,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
110,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
224,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1397

خراسان رضوی - 5 ماه پیش

کارکرد
2,500 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
9,612 کیلومتر
قیمت
145,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب
کارکرد
3,700 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1389

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
153,000 کیلومتر
قیمت
86,500,000
منبع آگهی
otex.ir