فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
78,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
6,500 کیلومتر
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
85,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

آذربایجان غربی - 12 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir