فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1384

کارکرد : 202 کیلومتر قیمت : 8,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
157,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
7,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
18,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
16,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir