فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 372,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
268,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
193,000 کیلومتر
قیمت
107,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

بوشهر - 10 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
317,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

خراسان شمالی - 11 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir