فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 372,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2016

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
380,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2009

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
213,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir