فروش پراید صندوق دار در البرز مدل 1375

کارکرد : 400,000 کیلومتر قیمت : 5,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
116 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
10,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
7,300,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
175,000 کیلومتر
قیمت
129,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
14,850,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
otex.ir