فروش هیوندای آزرا در یزد مدل 2007

کارکرد : 260,000 کیلومتر قیمت : 94,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

آذربایجان شرقی - 12 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2012

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
377,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2010

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
87,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
128,000 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2009

کردستان - 1 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، آزرا، 2008

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
otex.ir