فروش هیوندای ix55 در یزد مدل 2010

کارکرد : 125,000 کیلومتر قیمت : 250,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
217,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
144,000 کیلومتر
قیمت
1,700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
430,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
213,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

البرز - 12 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
272,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

آذربایجان شرقی - 12 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir