فروش هیوندای ix55 در یزد مدل 2010

کارکرد : 125,000 کیلومتر قیمت : 250,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
159,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
289,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2013

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
154,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
200,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، ix55، 2011

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
187,000,000
منبع آگهی
otex.ir