فروش نیسان رونیز در گلستان مدل 1383

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1385

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1383

مازندران - 4 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1387

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1383

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1386

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1384

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
71,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1383

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
185,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1388

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
79,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir