فروش نیسان رونیز در گلستان مدل 1383

کارکرد : 180,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1384

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
71,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

نیسان، رونیز، 1385

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
607,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، رونیز، 1386

البرز - 10 ماه پیش

کارکرد
171,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، رونیز، 1384

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
247,000 کیلومتر
قیمت
580,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

نیسان، رونیز، 1386

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
166,000 کیلومتر
قیمت
770,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، رونیز، 1383

مازندران - 6 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، رونیز، 1387

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، رونیز، 1383

گلستان - 5 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir