فروش نیسان ماکسیما در اردبیل مدل 1386

کارکرد : حواله قیمت : 91,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1391

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
73,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1385

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1389

بوشهر - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
84,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1387

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
500,000 کیلومتر
قیمت
750,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
367,000 کیلومتر
قیمت
47,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
67,000 کیلومتر
قیمت
134,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir