فروش رنو ساندرو اتوماتیک در تهران مدل 1396

کارکرد : 2,000 کیلومتر قیمت : 64,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
83,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,700 کیلومتر
قیمت
49,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
53,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
97,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir