فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1387

کارکرد : 175,000 کیلومتر قیمت : 11,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1386

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
224,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
345,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
10,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir