فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1387

کارکرد : 175,000 کیلومتر قیمت : 11,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
184 کیلومتر
قیمت
8,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
12,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
246,000 کیلومتر
قیمت
10,250,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
291 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
177,000 کیلومتر
قیمت
107,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com