فروش نیسان ماکسیما در مازندران مدل 1390

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 155,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
95,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
205,000 کیلومتر
قیمت
124,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
169,000 کیلومتر
قیمت
52,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir