فروش نیسان ماکسیما در مازندران مدل 1390

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 155,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
96,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
226,000 کیلومتر
قیمت
52,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
570,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1389

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
185,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
92,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، ماکسیما، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
83,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir