فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2016

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 255,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2013

مازندران - 9 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
116,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
400,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اسپورتیج، 2008

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
88,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
ایران پلاک

کیا، اسپورتیج، 2014

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
1,570,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com