فروش پراید 131SE در تهران مدل 1393

کارکرد : حواله قیمت : 17,700,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
18,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
38,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، 131SE، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
21,750,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
143,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، 131SE، 1384

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
500,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir