فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1394

کارکرد : 27,000 کیلومتر قیمت : 22,300,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
132,498 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
25,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

تیبا، صندوق دار، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1345

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
27,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
14,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir