فروش نیسان ایکس تریل در هرمزگان مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 350,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
555,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
33,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
289,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

بوشهر - 2 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
630,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
495,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2018

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، ایکس تریل، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
279,000,000
منبع آگهی
otex.ir