فروش رنو کپچر در تهران مدل 2017

کارکرد : 14,000 کیلومتر قیمت : 160,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

رنو، کپچر، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
141,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، کپچر، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، کپچر، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، کپچر، 2017

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
14,300 کیلومتر
قیمت
240,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، کپچر، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
213,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، کپچر، 2015

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، کپچر، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
213,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، کپچر، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
otex.ir