فروش کیا اپتیما در اصفهان مدل 2014

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
28,500 کیلومتر
قیمت
229,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
133,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
149,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir