فروش کیا اپتیما در اصفهان مدل 2014

کارکرد : 60,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

یزد - 1 سال پیش

کارکرد
23,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 12 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
152,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

قم - 1 سال پیش

کارکرد
3,500 کیلومتر
قیمت
253,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
31,500 کیلومتر
قیمت
198,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
345,000,000
منبع آگهی
otex.ir