فروش نیسان جوک در تهران مدل 2017

کارکرد : 14,000 کیلومتر قیمت : 215,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

اصفهان - 5 ماه پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
98,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
390,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

مرکزی - 7 ماه پیش

کارکرد
11,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir