فروش نیسان جوک در تهران مدل 2017

کارکرد : 14,000 کیلومتر قیمت : 215,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

نیسان، جوک، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
7,000 کیلومتر
قیمت
179,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
172,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، جوک، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir