فروش پراید صندوق دار در یزد مدل 1381

کارکرد : 377,000 کیلومتر قیمت : 7,400,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
555,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
367,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
113,000 کیلومتر
قیمت
12,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
381,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
192,000 کیلومتر
قیمت
7,100,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
129,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir