فروش پراید صندوق دار در یزد مدل 1381

کارکرد : 377,000 کیلومتر قیمت : 7,400,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
12,850,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
284,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
132,000 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
305,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
244,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
350,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
12,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir