فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2009

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 88,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2016

کرمانشاه - 1 روز پیش

کارکرد
18,000 کیلومتر
قیمت
210,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2016

اصفهان - 3 هفته پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
194,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2010

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
96,500 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

اصفهان - 2 ماه پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
153,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
147,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
125,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir