فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2009

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 88,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2016

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
4,300 کیلومتر
قیمت
193,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 2 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 6 روز پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
168,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
84,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
296,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir