فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2009

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 88,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
19,300 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2009

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
146,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2010

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
102,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
290,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
68,000 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

کیا، اسپورتیج، 2014

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Takhtegaz.com