فروش کیا اپتیما در مازندران مدل 2016

کارکرد : 5,000 کیلومتر قیمت : 311,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
329,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
57,000 کیلومتر
قیمت
178,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
2,500 کیلومتر
قیمت
379,700,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
700 کیلومتر
قیمت
214,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir