فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1393

کارکرد : 23,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
45,800 کیلومتر
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
74,500 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
56,000 کیلومتر
قیمت
33,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir