فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1393

کارکرد : 23,000 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
26,500 کیلومتر
قیمت
35,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

خوزستان - 2 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
74,500 کیلومتر
قیمت
30,000,000
منبع آگهی
otex.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1394

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
34,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
otex.ir