فروش هیوندای سوناتا در تهران مدل 2007

کارکرد : 110,000 کیلومتر قیمت : 84,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
166,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

اصفهان - 6 ماه پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
440,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2014

آذربایجان غربی - 4 هفته پیش

کارکرد
87,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2011

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
62,500 کیلومتر
قیمت
205,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

هیوندای، سوناتا، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
otex.ir