فروش کیا ریو (مونتاژ) در تهران مدل 1386

کارکرد : 125,000 کیلومتر قیمت : 21,600,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1387

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
179,000 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1389

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
45,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
25,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1385

مازندران - 2 هفته پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
220,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
56,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir