فروش کیا ریو (مونتاژ) در تهران مدل 1386

کارکرد : 125,000 کیلومتر قیمت : 21,600,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1390

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
27,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1390

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
26,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1385

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1390

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
26,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
28,100,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، ریو (مونتاژ)، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
22,450,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، ریو (مونتاژ)، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
24,800,000
منبع آگهی
otex.ir